Polpharma Česká republika - Lidé pomáhají lidem

Vítejte v
Polpharma Česká republika

mapa

ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI

Spolupráce mezi zástupci zdravotnické péče a farmaceutickým průmyslem je důležitým prvkem ve vývoji lékařských znalostí. Cílem tohoto vývoje je neustálé zdokonalování péče o pacienta a zlepšování znalostí na poli farmakoterapie. Myšlenkou Kodexu Medicines for Europe je představit veřejnosti hodnotu a rozsah této spolupráce. Kodex byl vyvinut společností Medicines for Europe – evropskou asociací reprezentující výrobce obecných a biopodobných léčiv. Každý ze signatářů Kodexu je povinen každoročně zveřejnit zprávu o transparentnosti (platnost od roku 2017) obsahující informace týkající se vybraných transakcí souvisejících s:

 
• odměnami pro odborníky ve zdravotnictví (včetně poplatků za vedení seminářů, přednášek a poradenské činnosti) a sponzorováním jejich účasti na vzdělávacích akcích
• odměnami nebo podporou zdravotnických a pacientských organizací (včetně peněžních a produktových darů).
 
Společnost Polpharma je společností společensky odpovědnou a její aktivity stojí na třech pilířích: služba pacientům a společnosti, etické zásady podnikání, inovace a vývoj znalostí. Myšlenka Kodexu Medicines for Europe je nám velmi blízká. V rámci našich činností dodržujeme ty nejpřísnější etické normy, včetně transparentnosti. Implementací Kodexu se zavazujeme k transparentnímu informování veřejnosti o účelech naší spolupráce s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými a pacientskými organizacemi. Zveme vás, abyste se seznámili s Metodologickou zprávou, která vysvětluje pravidla zveřejňování a umožňuje čtenářům lépe porozumět předloženým údajům.
 
ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI 2017
 
METODOLOGICKÁ ZPRÁVA
Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.